СТАТИСТИКА


ПРОЦЕНТ ОТГЛЕДАНИ МАЛКИ

Отглеждането на малките от белите щъркели е изключително труден процес, защото често родителите стават жертва на високоволтовите проводници, замърсяване на околната среда, природни бедствия. Наблюдаването на камерите на живо, показва, че това е дълъг и труден процес. Малките боледуват от различни болести, недохранване, природни бедствия. На диаграмата са показани процентите на броя отгледани малки от гнездящите двойки. При благоприятни условия най-често се отглеждат три малки.

ГНЕЗДЯЩИ ДВОЙКИ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ

В България са извършвани три официални преброявания както следва 1979/81 (в някои окръзи и през 1984 г.), 1994/95 г. и последното, проведено през 2004 – 2005 г. При него са преброени 4818 двойки.

Посочените данни са за област Шумен. Виждаме намаляване на броя гнездящи двойки в областта. Причината е и в засушаването. Данните са взети от Уикипедия.

КАРТА НА ЕВРОПА

Интерактивната карта на Европа показва преброените щъркелови гнезда през 2005 година в различни страни. Ще актуализираме данните, след като получим информация. Много страни не са подали данни.

С настоящият проект, ще се опитаме да съберем данните от официалните представители на съответните страни. Посочените данни са от Уикипедия.