ФОРМУЛЯР ЗА ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА


Пътувате ли? Или край вашия дом има щъркелово гнездо? Ще се радваме да получим информация за гнездящите двойки!

При попълването на формуляра се изисква имейл адрес, за връзка. Трябва да отбележите координатите на гнездото, които ще вземете от гугъл карта. Потърсете гнездото и копирайте координатите. Много Ви благодарим за съдействието!

Ще се радваме да получаваме информация и от други страни - ще препращаме информацията към съответните институции!