КАРТА НА ГНЕЗДАТАЗадръжте мишката върху клъстер, за да видите границите на неговите елементи и щракнете върху клъстер, за да увеличите.

Картата показва локацията на всяко намерено гнездо в България! Отбелязваме информацията, която пристига от формулярите, които сте ни подали. Можем да включваме снимки на гнездата. Ще отбелязваме точното местоположение и няма да има дублиране на гнездата, както и да допълваме. Благодарим на всички, които се включиха и ще се включат в проекта! Нека да направим реалната картина на гнездата в България, за да могат специалистите да направят анализи и да помогнат на тези уникални птици.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА

Преброяването на щъркелите е една от най-мащабните природозащитни кампании в света. Тя се прави периодично, тъй като щъркелите са един от най-добрите индикатори за качеството на средата, в която живеем – наличието на чисти води, земеделие с по-малко пестициди, стари дървета и запазена природа. Събитието се организира в международен мащаб от BirdLife International – мрежа от природозащитни организации в 110 страни по света и от немския партньор на организацията NABU.

ФОРМУЛЯР ЗА ГНЕЗДО

КООРДИНАТИ НА ГНЕЗДОТО

За да можем да отбележим гнездото на картата и да изпратим данните на БЗДП, ни трябват точните координати. Ще се радваме да получим и снимка на гнездото, ако в него има семейство щъркели. Ценна е всяка информация. Виждате резултатите от преброяването през 2005 година.

Нашата идея е да се поставят повече камери в България, както и в Североизточна България, за да могат хората от целия свят да се любуват на красотата на България. В същото време да ценят живота на птиците и тяхната необикновена природа. Използвана е картата на Google Maps.